EUS|ESP

Lege Oharra

Informazio orokorra

Webgune honen titularra honako hau da: UTE AUTOBUS BARAKALDO Al/ Gregorio de la Revilla, 27-1 48010 Bilbo (Bizkaia)

Webguneko edukiak

Oro har, webgune honen bidez eskaintzen diren zerbitzuak eta edukiak euskaraz eta gaztelaniaz egongo dira eskuragarri. Zerbitzu emailea ez da arduratuko erabiltzaileak webguneko hizkuntza ez ulertzeaz edo ulertzeaz, ezta horren ondorioez ere.

Zerbitzu emaileak webguneko edukiak aldatu ahal izango ditu aldez aurretik ohartarazi gabe, bai eta eduki horiek ezabatu eta aldatu ere webgunearen barruan, hala nola edukiak eskuratzeko modua aldatu, inolako justifikaziorik gabe eta askatasunez, eta horrek erabiltzaileei eragin diezazkiekeen ondorioez arduratu gabe.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgune honetako eduki guztiak, inolako mugarik gabe, testuak, grafikoak, irudiak, horien diseinua eta eduki horiei legozkiekeen jabetza intelektualeko eskubideak barne, bai eta marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak ere, webgunearen titularrarenak edo haren legezko jabeenak dira, eta horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta geratzen dira. Jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiak behar bezala babesten ditu webguneko eduki guztiak, eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daude.

Debekatuta dago edukiak erreproduzitzeko edozein egintza egitea, osorik edo zati batean, edozein modu edo bitartekotan, dela mekanikoa, elektronikoa, erreprografikoa edo beste edozein, bai eta zabalkunde, komunikazio publiko edo banaketa egintza oro ere, zerbitzu emailearen edo horren legezko jabeen aldez aurreko idatzizko baimenik gabe. Zerbitzu emaileak aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat hartuko da.

Zerbitzu emailea ez da erantzule izango webgune honetara sartzen diren pertsonek edukiak erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galerengatik, edo indarrean dagoen edozein lege xedapen hausteagatik.

Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen balizko ez-betetzeei buruzko edozein ohar egiteko, bai eta webguneko edozein edukiri buruzkoa ere, posta elektroniko hau erabili daiteke: kbus@kbus.eus.

Erantzukizuna

Webgune honetara sartzen diren erabiltzaileak Legearen arabera sartuko dira, eta une oro behartuta egongo dira ezarrita dagoenaren aurka edota legez kontrako helburuekin webgunera eta edukietara ez sartzera, hirugarrenen eskubide eta askatasunen kalterako, edo webgunea kaltetu, hondatu, bete edo moteldu dezaketen helburuekin, zerbitzu emailearen edo hirugarren erabiltzaileen kalterako. Erabiltzaileen erantzukizun osoa izango da webguneko edukietara sartzearena, eta ezin izango diote zerbitzu emaileari zuzenean edo zeharka webgunera sartzearen ondoriozko edozein ondorio eragin −ondorio fisikoa, logikoa, morala edo pertsonala−.

Zerbitzu emaileak erabiltzaileak egin ditzake erantzule, baldin eta, webgunea gaizki erabiliz, hirugarrenei kalteak edo galerak eragiten badizkiete, bai eta edukiak nahiz webgunearen funtzionamendu egokia edo erabiltzaileen ekipoak, sistemak zein programak hondatzen dituzten edo honda ditzaketen birus edo programa informatikoak sartzen, sortzen edo ezartzen badituzte webgunean.

Zerbitzu emaileak erabiltzaileen aurka jo ahal izango du zerbitzu emaileari dagozkion erreklamazio, kalte ordain, isun edo administrazio zehapen guztiak direla tarteko, baldin eta webguneko edukien edo zerbitzuen erabiltzaileen zuzeneko edo zeharkako erantzukizuna badira.

Zerbitzu emaileak ez du webgune honetan argitaratutako informaziotik eratorritako inolako erantzukizunik izango, baldin eta informazio hori erabiltzailea ez den hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Zerbitzu emaileak ez du bere gain hartuko webgune honetan edukiak modu independentean argitaratzeko aukera ematen duen informazio eta edukien gaineko erantzukizunik, hala nola foroetan, txatetan, blogetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo beste edozein bitartekotan.

Nolanahi ere, zerbitzu emaileak adierazten du berehala kenduko duela nazioko edo nazioarteko legeria, morala edo ordena publikoa urra dezakeen edozein eduki, edo, hala badagokio, berehala kenduko duela webgune horretarako esteka, eta agintari eskudunei emango diela eduki horren berri. Zuk uste baduzu webgune honetan nazioko edo nazioarteko legedia, morala edo ordena publikoa urra ditzakeen edukiren bat dagoela, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen titularrari.

Erabiltzaileek ez dituzte webgune honetako edukiak legearen, usadio zein ohituren eta ordena publikoaren aurka erabiliko, eta ez dituzte horiek kopiatu, banatu, zabaldu, eraldatu, aldatu edo manipulatuko.

Webgune honen funtzionamendu ona hondatzen ari den edo honda dezakeen jardueraren bat ezagutzen duten erabiltzaile guztiek berehala jakinarazi beharko diote zerbitzu emaileari.

Adingabeak

Webgune honetako zerbitzuak edota edukiak erabiltzeko, adingabeek beren aitaren, amaren, tutorearen edo arduradunaren baimena lortu behar dute aldez aurretik.

Adingabeen ardurapean dauden pertsonek dute adingabeak sartzen diren eduki edota zerbitzuen gaineko erantzukizun osoa.

Estekak

Zerbitzu emaileak ez du bere gain hartzen hirugarrenen webguneetarako kanpo estekei buruzko erantzukizunik, ez eta webgunean egon daitekeen informazioari buruzkorik ere; beraz, erabiltzailea soil-soilik bere erantzukizunpean sartuko da eduki horretara, han araututako erabilera baldintzak betez.

Zerbitzu emaileak edozein esteka erretiratzeko eskubidea izango du, haren edukia legezkoa ez dela jakiten duenean edo hirugarren batzuen ondasun edo eskubideak urratzen dituela jakiten duenean.

Debekatuta dago webguneko edukiak erabiltzea norberaren edo hirugarren pertsonen publizitatea edo informazioa sustatzeko, kontratatzeko edo zabaltzeko, zerbitzu emailearen baimenik gabe, eta publizitatea edo informazioa igortzeko, erabiltzaileen eskura jartzen diren zerbitzuez edo informazioaz baliatuta, erabilera doakoa den ala ez alde batera utzita.

Webgunean hirugarrenek jartzen dituzten estekak edo hiperestekak webgune osoa irekitzeko izango dira, eta ezin izango dituzte, ez zuzenean ez zeharka, datu faltsuak, zehaztugabeak edo nahasiak adierazi, ezta zerbitzu emailearen aurkako ekintza desleialak edo ez-zilegiak egin ere.

Zerbitzu emaileak ez du bere gain hartzen beste webgune batzuk irekitzeko webgunean txertatzen diren hiperesteken fidagarritasuna eta azkartasuna. Zerbitzu emaileak ez du bermatzen esteka horien erabilgarritasuna, eta ez du bere gain hartzen esteka horien bidez erabiltzaileek eskura ditzaketen eduki edo zerbitzuen ardura, ez eta webgune horien funtzionamendu egokiaren ardura ere.